Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future


 Snem Slovenskej akadémie vied

Adresa:
Snem SAV
Štefánikova 49
814 38 BratislavaPredsedníčka Snemu SAV
 RNDr. Katarína Gmucová, CSc.
 Fyzikálny ústav SAV
 Predsedníčka Snemu SAV
 Predsedníčka 1. komory Snemu SAV
   Phone: 0220910762
   E-mail: snempredseda@savba.sk
 katarina.gmucova@savba.sk