Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

 Členovia Snemu SAVČlenovia Snemu SAV pre funkčné obdobie 2017-2021
1. KOMORA SNEMU SAV -1. oddelenie vied SAV

 RNDr. Igor Broska, DrSc.
 Ústav vied o Zemi SAV
 02/ 3229 3204
 geolbros@savba.sk
 doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc., akademik US Slovensko
 Ústav experimentálnej fyziky SAV
 055/ 7922307, č.d. 16 (PA 9)
 flachb@saske.sk
 Ing. Karol Fröhlich, DrSc.
 Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV
 02/59222641
 karol.frohlich@savba.sk
 RNDr. Katarína Gmucová, CSc.
 Fyzikálny ústav SAV
 0220910762
 katarina.gmucova@savba.sk
 doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.
 Elektrotechnický ústav SAV
 02/ 5922 2033
 elekgomo@savba.sk
 doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc.
 Ústav informatiky SAV
 02/ 5477 1004
 hluchy.ui@savba.sk
 doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, DrSc.
 Ústav materiálového výskumu SAV
 +421/55/7922402
 phvizdos@saske.sk
 Ing. Karol Iždinský, CSc.
 Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
 02/ 3240 1044
 karol.izdinsky@savba.sk
 Mgr. Marián Jakubík, PhD.
 Astronomický ústav SAV
 052/7879199
 mjakubik@ta3.sk
 Ing. Michal Kadúc
 Centrum spoločných činností SAV
 02/ 3229 3115
 Michal.Kaduc@savba.sk
 Ing. Alena Luptáková, PhD.
 Ústav geotechniky SAV
 +421 55 7922622
 luptakal@saske.sk
 Mgr. Daniel Michniak, PhD.
 Geografický ústav SAV
 02/57510187
 geogmich@savba.sk
 doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.
 Matematický ústav SAV
 02/ 5751 0401
 karol.nemoga@mat.savba.sk
 Prof. Ing. Ján Sládek, DrSc.
 Ústav stavebníctva a architektúry SAV
 02/ 5930 9210; 02/ 5478 8662
 usarslad@savba.sk
 Doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.
 Ústav merania SAV
 02/ 591045 50
 umertysl@savba.sk
 Ing. Yvetta Velísková, PhD.
 Ústav hydrológie SAV
 02/ 3229 3500
 veliskova@uh.savba.sk
 Mgr. Pavol Zahorec, PhD.
 Ústav vied o Zemi SAV
  048/321 3211
 zahorec@savbb.sk2. KOMORA SNEMU SAV -2. oddelenie vied SAV

 MVDr. Daniela Antolová, PhD.
 Parazitologický ústav SAV
 055/63314 11-13
 antolova@saske.sk
 RNDr. Miroslav Barančík, DrSc.
 Centrum experimentálnej medicíny SAV
 02/ 3229 5404
 usrdmiro@savba.sk
 RNDr. Ľubica Ditmarová, PhD.
 Ústav ekológie lesa SAV
 045/ 5241 107
 ditmarova@ife.sk
 RNDr. Michal Dubovický, CSc.
 Centrum experimentálnej medicíny SAV
 02/32295700
 exfadubm@savba.sk
 Prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc.
 Centrum biovied SAV
 0905790005
 faix@saske.sk
 RNDr. Alena Gajdošová, CSc.
 Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
 037/6943 315
 alena.gajdosova@savba.sk
 RNDr. Ján Gálik, CSc.
 Biomedicínske centrum SAV
 055/ 727 6200
 galik@saske.sk
 RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc.
 Biomedicínske centrum SAV
 02/ 32295 kl. 271
 daniela.gasperikova@savba.sk
 doc. Ing. Miroslav Hnatko, PhD.
 Ústav anorganickej chémie SAV
 02/59410415
 uachmiho@savba.sk
 Mgr. Pavol Kenderessy, Ph.D.
 Ústav krajinnej ekológie SAV
 421 2 3229 3611
 pavol.kenderessy@savba.sk
 Mgr. Ľuboš Kľučár, PhD.
 Ústav molekulárnej biológie SAV
 02 5930 7413
 lubos.klucar@savba.sk
 Ing. Miroslav Koóš, DrSc.
 Chemický ústav SAV
 02/ 59410254, 02/ 59410200
 chemmiro@savba.sk
 MVDr. Juraj Kopáček, DrSc.
 Biomedicínske centrum SAV
 02/ 59302 404
 virukopa@savba.sk
 RNDr. Ľubor Košťál, CSc.
 Centrum biovied SAV
 02/ 3229 3801
 Lubor.Kostal@savba.sk
 prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
 Biomedicínske centrum SAV
 02/ 3229 5312
 olga.krizanova@savba.sk
 Ing. Igor Lacík, DrSc.
 Ústav polymérov SAV
 02/ 3229 4308
 igor.lacik@savba.sk
 MUDr. Igor Riečanský, PhD.
 Centrum experimentálnej medicíny SAV
 02/ 3229 6018
 igor.riecansky@savba.sk
 RNDr. Ján Sedlák, DrSc.
 Biomedicínske centrum SAV
 02/3229 5152
 jan.sedlak@savba.sk
 Ing. Zdena Sulová, DrSc.
 Centrum biovied SAV
 02/ 32295510
 zdena.sulova@savba.sk
 RNDr. Rostislav Škrabana, PhD.
 Neuroimunologický ústav SAV
 +421 2 5478 8100/107
 rostislav.skrabana@savba.sk
 RNDr. Milan Valachovič, DrSc.
 Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
 02/ 5942 6178
 milan.valachovic@savba.sk
 RNDr. Dušan Žitňan, DrSc.
 Ústav zoológie SAV
 02/5930 2641
 dusan.zitnan@savba.sk3. KOMORA SNEMU SAV -3. oddelenie vied SAV

 Mgr.  Zuzana Bartošová, Ph.D.
 Centrum vied o umení SAV
 02/ 5479 3896
 dejubart@savba.sk
 PhDr. Ivan Brezina, PhD.
 Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
 +421-2-5477 5625;
 expsivan@savba.sk
 PhDr. Ing. Marek Dobeš, PhD.
 Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
 
 dobes@saske.sk
 Ing. Veronika Hvozdíková, PhD.
 Ekonomický ústav SAV
 02/ 5249 5021 kl. 121
 veronika.hvozdikova@savba.sk
 Mgr. Martin Chochol, PhD.
 Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
 02/54431761–2
 martin.chochol@juls.savba.sk
 PhDr. Alena Jakubičková
 Ústredná knižnica SAV
 02/5479 3831 kl. 113
 alena.jakubickova@savba.sk
 Mgr. Ladislav Jurányi
 Centrum spoločných činností SAV
 02/54775665
 ladislav.juranyi@savba.sk
 PhDr. Zuzana Kusá, CSc.
 Sociologický ústav SAV
 02/52 96 43 55 kl.104
 zuza.kusa@savba.sk
 Mgr. Barbara Lášticová, PhD.
 Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
 02/ 5477 5683, 54773442
 barbara.lasticova@savba.sk
 Mgr. Dušan Magdolen, PhD.
 Ústav orientalistiky SAV
 02/52926326; 02/54793227
 kaorduma@savba.sk
 JUDr. Zuzana Magurová, LL.M.
 Ústav štátu a práva SAV
 02/52962325
 usapmagu@savba.sk
 doc. Mgr. Martin Muránsky, PhD.
 Filozofický ústav SAV
 
 Martin.Muransky@savba.sk
 Ing. Edita Nemcová, PhD.
 Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
 02/52495460
 progedit@savba.sk
 doc. Mgr. Martin Palúch, PhD.
 Centrum vied o umení SAV
 02/ 5477 7193
 matway77@gmail.com
 Mgr. Radoslav Passia, Ph.D.
 Ústav slovenskej literatúry SAV
 02/ 5441 6025
 Radoslav.Passia@savba.sk
 PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
 Ústav politických vied SAV
 02/ 5478 9727
 polipek@savba.sk
 PhDr. Karol Pieta, DrSc.
 Archeologický ústav SAV
 037/6943211; 0911/877656
 nraupiet@savba.sk
 Dr. Dobrota Pucherová, D.Phil.
 Ústav svetovej literatúry SAV
  02/5443 1995
 dobrota.pucherova@savba.sk
 Mgr. Michal Ščepán, PhD.
 Ústav hudobnej vedy SAV
 02/54773589
 michal.scepan@savba.sk
 PhDr. Juraj Zajonc, CSc.
 Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
 02 52964707 kl. 107
 juraj.zajonc@savba.sk
  Marína Zavacká, M.A., PhD.
 Historický ústav SAV
 02/ 5292 5753 kl. 122
 histzava@savba.sk
 Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.
 Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
 02/59209418
 peter.zenuch@savba.sk