Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future


 Kontakt Snem Slovenskej akadémie vied


Adresa:
Snem SAV
Štefánikova 49
814 38 BratislavaPredsedníčka Snemu SAV
 PhDr. Zuzana Kusá, CSc.
 Sociologický ústav SAV
 Predsedníčka Snemu SAV
 Predsedníčka 3. komory Snemu SAV
   Phone: 02/52 96 43 55 kl.104
   E-mail: snempredseda@savba.sk
 zuza.kusa@savba.sk