Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

 Oznamy Snemu Slovenskej akadémie vied

Pozvánka Snem 28 4 2020 
Pozvánka na zasadnutie Snemu SAV konané videokonferenčne


Oznam pridaný: 2020-04-07


Vyhlásenie doplňovacích volieb do Vedeckej rady SAV 
14. marec 2019


Oznam pridaný: 2019-11-15