Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

 Výbor Snemu SAVVýbor Snemu SAV pre funkčné obdobie 2017-2021

 Mgr.  Zuzana Bartošová, Ph.D.
 Centrum vied o umení SAV
 
 02/ 5479 3896
 dejubart@savba.sk
 RNDr. Ján Gálik, CSc.
 Biomedicínske centrum SAV
 
 055/ 727 6200
 galik@saske.sk
 RNDr. Katarína Gmucová, CSc.
 Fyzikálny ústav SAV
 Podpredsedníčka Snemu SAV
 Predsedníčka 1. komory Snemu SAV
 0220910762
 katarina.gmucova@savba.sk
 doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.
 Elektrotechnický ústav SAV
 
 02/ 5922 2033
 elekgomo@savba.sk
 Ing. Michal Kadúc
 Centrum spoločných činností SAV
 
 02/ 3229 3115
 Michal.Kaduc@savba.sk
 Mgr. Ľuboš Kľučár, PhD.
 Ústav molekulárnej biológie SAV
 Podpredseda Snemu SAV
 Predseda 2. komory Snemu SAV
 02 5930 7413
 lubos.klucar@savba.sk
 RNDr. Ľubor Košťál, CSc.
 Centrum biovied SAV
 
 02/ 3229 3801
 Lubor.Kostal@savba.sk
 PhDr. Zuzana Kusá, CSc.
 Sociologický ústav SAV
 Predsedníčka Snemu SAV
 Predsedníčka 3. komory Snemu SAV
 02/52 96 43 55 kl.104
 zuza.kusa@savba.sk
 doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.
 Matematický ústav SAV
 
 02/ 5751 0401
 karol.nemoga@mat.savba.sk
 Mgr. Radoslav Passia, Ph.D.
 Ústav slovenskej literatúry SAV
 
 02/ 5441 6025
 Radoslav.Passia@savba.sk