Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

 Zasadnutia Snemu a Výboru Snemu SAV (rok 2013)

  Zápisnice zo zasadnutí Výboru Snemu SAV:

 •  Výbor Snemu SAV č. 10 (formát: PDF)
                  Zápisnica zo zasadnutia Výboru Snemu SAV č. 10 (10.12.2013)
 •  Výbor Snemu SAV č. 09 (formát: PDF)
                  Zápisnica zo zasadnutia Výboru Snemu SAV č. 9 (12.11.2013)
 •  Výbor Snemu SAV č. 08 (formát: PDF)
                  Zápisnica zo zasadnutia Výboru Snemu SAV č. 08 (8.10.2013)
 •  Výbor Snemu SAV č. 07 (formát: PDF)
                  Zápisnica zo zasadnutia Výboru Snemu SAV č. 07 (10.09.2013)
 •  Výbor Snemu SAV č. 06 (formát: PDF)
                  Zápisnica zo zasadnutia Výboru Snemu SAV č. 06 (27.08.2013)
 •  Výbor Snemu SAV č. 05 (formát: PDF)
                  Zápisnica zo zasadnutia Výboru Snemu SAV č.05 (06.08.2013)
 •  Výbor Snemu SAV č. 04 (formát: PDF)
                  Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Výboru Snemu SAV č. 03 (25.07.2013)
 •  Výbor Snemu SAV č. 03 (formát: PDF)
                  Zápisnica zo zasadnutia Výboru Snemu SAV č. 03 (09.07.2013)
 •  Výbor Snemu SAV č. 02 (formát: PDF)
                  Zápisnica zo zasadnutia Výboru Snemu SAV č. 02 (11.06.2013)
 •  Výbor Snemu SAV č. 01 (formát: PDF)
                  Zápisnica zo zasadnutia Výboru Snemu SAV č. 01 (14.05.2013)
 •  Výbor Snemu SAV č. 69 (formát: PDF)
                  Zápisnica zo zasadnutia Výboru Snemu SAV č. 69 (9.4.2013)
 •  Výbor Snemu SAV č. 68 (formát: PDF)
                  Zápisnica zo zasadnutia Výboru Snemu SAV č. 68 (13.3.2013)
 •  Výbor Snemu SAV č. 67 (formát: PDF)
                  Zápisnica zo zasadnutia Výboru Snemu SAV č. 67 (27.2.2013)
 •  Výbor Snemu SAV č. 66 (formát: PDF)
                  Zápisnica zo zasadnutia Výboru Snemu SAV č. 66 (11.2.2013)
 •  Výbor Snemu SAV č. 65 (formát: PDF)
                  Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Výboru Snemu SAV č. 65 (31.1.2013)
 •  Výbor Snemu SAV č. 64 (formát: PDF)
                  Zápisnica zo zasadnutia Výboru Snemu SAV č. 64 (8.1.2013)