Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

 Zasadnutia Snemu a Výboru Snemu SAV (rok 2014)

  Zápisnice zo zasadnutí Výboru Snemu SAV:

 •  Výbor Snemu SAV č. 28 (formát: PDF)
                  Zápisnica zo zasadnutia Výboru Snemu SAV 19. 12. 2014
 •  Výbor Snemu SAV č. 27 (formát: PDF)
                  Zápisnica zo zasadnutia Výboru Snemu SAV 9. 12. 2014
 •  Výbor Snemu SAV č. 26 (formát: PDF)
                  Zápisnica zo zasadnutia Výboru Snemu SAV 10. 11. 2014
 •  Výbor Snemu SAV č. 25 (formát: PDF)
                  Zápisnica zo zasadnutia Výboru Snemu SAV 21. 10. 2014
 •  Výbor Snemu SAV č. 24 (formát: PDF)
                  Zápisnica zo zasadnutia Výboru Snemu SAV 8. 10. 2014
 •  Výbor Snemu SAV č. 23 (formát: PDF)
                  Zápisnica zo zasadnutia Výboru Snemu SAV 1. 10. 2014
 •  Výbor Snemu SAV č. 22 (formát: PDF)
                  Zápisnica zo zasadnutia Výboru Snemu SAV 9. 9. 2014
 •  Výbor Snemu SAV č. 21 (formát: PDF)
                  Zápisnica zo zasadnutia Výboru Snemu SAV 26. 8. 2014
 •  Výbor Snemu SAV č. 20 (formát: PDF)
                  Zápisnica zo zasadnutia Výboru Snemu SAV 12. 8. 2014
 •  Výbor Snemu SAV č. 19 (formát: PDF)
                  Zápisnica zo zasadnutia Výboru Snemu SAV 8. 7. 2014
 •  Výbor Snemu SAV č. 18 (formát: PDF)
                  Zápisnica zo zasadnutia Výboru Snemu SAV 10. 6. 2014
 •  Výbor Snemu SAV č. 17 (formát: PDF)
                  Zapisnica zo zasadnutia vyboru snemu 7. 5. 2014
 •  Výbor Snemu SAV č. 16 (formát: PDF)
                  Zapisnica zo zasadnutia vyboru snemu 30. 4. 2014
 •  Výbor Snemu SAV č. 15 (formát: PDF)
                  Zapisnica zo zasadnutia vyboru snemu 7. 4. 2014
 •  Výbor Snemu SAV č. 14 (formát: PDF)
                  Zápisnica zo zasadnutia Výboru Snemu SAV č. 14 (11.3.2014)
 •  Výbor Snemu SAV č. 13 (formát: PDF)
                  Zápisnica zo zasadnutia Výboru Snemu SAV č. 13 (13.2.2014)
 •  Výbor Snemu SAV č. 12 (formát: PDF)
                  Zápisnica zo zasadnutia Výboru Snemu SAV č. 12 (11.2.2014)
 •  Výbor Snemu SAV č. 11 (formát: PDF)
                  Zápisnica zo zasadnutia Výboru Snemu SAV č. 11 (14.1.2014)