Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

 Zasadnutia Snemu a Výboru Snemu SAV (rok 2015)