Snem je najvyšší samosprávny orgán SAV

Funkčné obdobie snemu je štyri roky a jeho členovia sú volení akademickými obcami organizácií. Členstvo v sneme je čestné a nezastupiteľné. Na čele snemu akadémie je predseda snemu akadémie, ktorého volia členovia snemu spomedzi seba. Orgánmi snemu sú predseda snemu, výbor snemu a komory snemu.
Viac informácií.