Kontakt

Adresa

Snem Slovenskej akadémie vied

Štefánikova 49

814 38 Bratislava

Web

www.snem.sav.sk

Telefón Úrad SAV

+421 2 57510 140

E-mail

Predsedníčka Snemu SAV

RNDr. Katarína Gmucová, CSc.

Fyzikálny ústav SAV

Predsedníčka Snemu SAV

Predsedníčka 1. komory Snemu SAV

T: 02/20910762

E: