Kontakt

Adresa

Snem Slovenskej akadémie vied

Štefánikova 49

814 38 Bratislava

Web

www.snem.sav.sk

Telefón Úrad SAV

+421 2 57510 140

E-mail

Predseda Snemu SAV

Mgr. Radoslav PASSIA, Ph.D.

Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.

Predseda Snemu SAV

Predseda 3. komory Snemu SAV

T: 02/5441 6025

E: