Intranet – prihlásenie

Prihlásenie sa do systému pre správu stránky snem.sav.sk určené pre Výbor Snemu SAV.

AvatarPoužite prihlasovacie údaje ako pre Intranet SAV.   (Login user aj Password ako pre vstup do Intranetu SAV)
Ak ste zabudli heslo kliknite tu -> zabudnuté heslo.

Odkaz pre návrat na stránku snem.sav.sk.