Členovia

Členovia Snemu SAV pre funkčné obdobie 2021 – 2025

 

ZORADIŤ PODĽA

1. KOMORA SNEMU SAV

1. oddelenie vied SAV
počet členov 1. KOMORY SNEMU SAV: 17 
Titul Meno Ústav Telefón/E-mail
RNDr., DrSc. 02/ 3229 3204
Ing., DrSc. 02/59222641
doc. RNDr., PhD. 055 / 7922303, č. d. 21B (PA 9)
RNDr., CSc. 02/ 209107 kl. 62
doc. Ing., CSc. 02/ 5477 1004
Ing., CSc. 02/ 3240 1044
Mgr., PhD. 052/7879199
Ing. 02/ 3229 3115
Ing., PhD. +421 55 7922622
Ing., DrSc. +421/55/7922451, +421/55/7922460
doc. RNDr., CSc. 02/ 5751 0415
Ing., PhD. 02/ 5930 9214
Mgr., PhD. 02/57510217
Ing., PhD. 02/ 5922 2777
doc. Ing., CSc. 02/ 591045 50
Ing., PhD. 02/ 3229 3500
Mgr., PhD. 048/ 321 3319

2. KOMORA SNEMU SAV

2. oddelenie vied SAV
počet členov 2. KOMORY SNEMU SAV: 21 
Titul Meno Ústav Telefón/E-mail
MVDr., DrSc. 055/63314 11-13
doc. RNDr., PhD. 02/ 3229 5427
Mgr., PhD. 02/ 5942 6140
RNDr., PhD. 045/ 5241 107
RNDr., CSc. 02/32295705
prof. MVDr., DrSc. 0905790005
RNDr., CSc. 037/6943 410
RNDr., CSc. 055/ 727 6200
RNDr., DrSc. 02/ 32295 kl. 271
Mgr., PhD. 421 2 3229 3611
Mgr., PhD. 02 5930 7413
RNDr., CSc. 02/ 3229 3801
Mgr., PhD. 02/ 59410324, 02/59410200
prof. Ing., DrSc. 02/ 3229 5312
Ing., DrSc. 02/ 3229 4308
prof. RNDr., DrSc. 02/59302 405
MUDr., PhD. 02/ 3229 6018
Ing., DrSc. 02/ 32295510
RNDr., PhD. +421 2 5478 8100/107
Ing., PhD. 02/59410474
RNDr., DrSc. 02/5930 2601

3. KOMORA SNEMU SAV

3. oddelenie vied SAV
počet členov 3. KOMORY SNEMU SAV: 23 
Titul Meno Ústav Telefón/E-mail
Mgr., PhD. 037/6943214
PhDr., PhD. +421-2-5477 5625;
Priv.-Doz. Dr. phil. habil., M.A. 02/54789726
Mgr. 02/ 5292 7384 kl. 105
Mgr., PhD. 0 220 907 919
Mgr., Mgr. Art., PhD. 02/ 5479 3896
Ing., PhD. 02/ 5249 8214 kl. 121
Mgr., PhD. 02/54431761–2
Mgr. 02/32 447 442
Ing., PhD. 055/625 58 63
Mgr., PhD. 02/ 5477 5683, 54773442
doc. PaedDr. ThDr., PhD. 02/59209412
prof. Dr. phil., PhD.
Ing., PhD.
Mgr., Ph.D. 02/ 5441 6025
Dr., D.Phil., Privatdoz.
Mgr., PhD. 02/52 96 43 55 kl.109
Mgr., PhD. 02/54773589
Mgr., PhD. 02-5296 4707, kl. 112
Mgr., PhD.
Dr. phil. 02/52926326
doc. JUDr., CSc. 02/52961833
, M.A., PhD. 02/ 5292 5753 kl. 23