OznamyZasadnutia snemu sú od roku 2022 verejné, spôsob sprístupnenia verejnosti je vždy uvedený v ozname o konaní konkrétneho zasadnutia snemu.