Členovia

Členovia Snemu SAV pre funkčné obdobie 2021 – 2025

 

ZORADIŤ PODĽA


počet členov: 61 
Titul Meno Ústav Telefón/E-mail
MVDr., PhD. 055/63314 11-13
doc. RNDr., PhD. 02/ 3229 5427
Mgr., PhD. 037/6943214
Mgr., PhD. 02/ 5942 6112
PhDr., PhD. +421-2-5477 5625;
RNDr., DrSc. 02/ 3229 3204
Dr. phil., M.A. 02/54789726
RNDr., PhD. 045/ 5241 107
Mgr. 02/ 5292 7384 kl. 105
RNDr., CSc. 02/32295705
Prof. MVDr., DrSc. 0905790005
Ing., DrSc. 02/59222641
doc. RNDr., PhD. 055 / 7922303, č. d. 21B (PA 9)
RNDr., CSc. 037/6943 410
RNDr., CSc. 055/ 727 6200
RNDr., DrSc. 02/ 32295 kl. 271
Mgr., PhD. 0 220 907 919
RNDr., CSc. 0220910762
doc. Ing., CSc. 02/ 5477 1004
Mgr., Mgr. Art., PhD. 02/ 5479 3896
Ing., PhD. 02/ 5249 5021 kl. 121
Mgr., PhD. 02/54431761–2
Ing., CSc. 02/ 3240 1044
Mgr., PhD. 052/7879199
Mgr. 02/32 447 442
Ing. 02/ 3229 3115
Ing. 055/625 58 63
Mgr., Ph.D. 421 2 3229 3611
Mgr., PhD. 02 5930 7413
RNDr., CSc. 02/ 3229 3801
Mgr., PhD. 02/ 59410322
prof. Ing., DrSc. 02/ 3229 5312
Ing., DrSc. 02/ 3229 4308
Mgr., PhD. 02/ 5477 5683, 54773442
Ing., PhD. +421 55 7922622
Mgr., PhD. 02/52926326; 02/54793227
doc. PaedDr. ThDr., PhD. 02/59209412
Ing., PhD. +421/55/7922451, +421/55/7922460
prof. Dr. phil., PhD.
Ing., PhD.
doc. RNDr., CSc. 02/ 5751 0415
Mgr., Ph.D. 02/ 5441 6025
prof. RNDr., DrSc. 02/59302 405
Dr., D.Phil.
Ing., PhD. 02/ 5930 9214
MUDr., PhD. 02/ 3229 6018
Mgr., PhD. 02/57510217
RNDr., DrSc. 02/3229 5152
Mgr., PhD. 02/52 96 43 55 kl.109
Ing., DrSc. 02/ 32295510
Mgr., PhD. 02/54773589
Mgr., PhD. 02-5296 4707, kl. 112
RNDr., PhD. +421 2 5478 8100/107
Ing., PhD. 02/ 5922 2777
Ing., PhD. 02/59410474
Mgr., PhD.
Doc. Ing., CSc. 02/ 591045 50
Ing., PhD. 02/ 3229 3500
Mgr., PhD. 048/321 3211
, M.A., PhD. 02/ 5292 5753 kl. 23
RNDr., DrSc. 02/5930 2601