Archív zápisníc Snemu SAV

 Archívne zápisy - rok 1999Zápisy z pléna RV SAV:
    (Nie sú v sieti)


Zápisy z výboru RV SAV: