Zápisy zo zasadnutí – rok 2017

Zápisnice zo zasadnutí Snemu SAV

formát: pdf | dátum konania: 2017-12-19

formát: pdf | dátum konania: 2017-11-21

formát: pdf | dátum konania: 2017-11-21

formát: pdf | dátum konania: 2017-11-21

formát: pdf | dátum konania: 2017-10-24

formát: pdf | dátum konania: 2017-10-24

formát: pdf | dátum konania: 2017-10-24

formát: pdf | dátum konania: 2017-09-28

formát: pdf | dátum konania: 2017-06-27

formát: pdf | dátum konania: 2017-04-20

formát: pdf | dátum konania: 2017-04-20

formát: pdf | dátum konania: 2017-04-04

formát: pdf | dátum konania: 2017-04-04

formát: pdf | dátum konania: 2017-04-04

formát: pdf | dátum konania: 2017-03-14

formát: pdf | dátum konania: 2017-03-14

formát: pdf | dátum konania: 2017-03-14

formát: pdf | dátum konania: 2017-03-14

formát: pdf | dátum konania: 2017-02-02

formát: pdf | dátum konania: 2017-01-17

formát: pdf | dátum konania: 2017-01-17

formát: pdf | dátum konania: 2017-01-17

formát: pdf | dátum konania: 2017-01-10Zápisnice zo zasadnutí výboru Snemu SAV

formát: pdf | dátum konania: 2017-12-07

formát: pdf | dátum konania: 2017-11-14

formát: pdf | dátum konania: 2017-10-24

formát: pdf | dátum konania: 2017-10-18

formát: pdf | dátum konania: 2017-09-28

formát: pdf | dátum konania: 2017-09-11

formát: pdf | dátum konania: 2017-08-15

formát: pdf | dátum konania: 2017-06-20

formát: pdf | dátum konania: 2017-05-18

formát: pdf | dátum konania: 2017-04-19

formát: pdf | dátum konania: 2017-03-30

formát: pdf | dátum konania: 2017-02-28

formát: pdf | dátum konania: 2017-02-02

formát: pdf | dátum konania: 2017-01-19

formát: pdf | dátum konania: 2017-01-09Zápisnice zo zasadnutí komôr Snemu SAV

formát: PDF | dátum pridania: 2017-12-15
Zápisnica z 1. pracovného stretnutia 3. komory Snemu SAV konaného dňa 15. decembra 2017 (piatok) od 14:00 hod. v zasadacej miestnosti Filozofického ústavu SAV na Klemensovej ulici 19 v Bratislave.

formát: PDF | dátum pridania: 2017-04-20