Zápisy zo zasadnutí – rok 2018

Zápisnice zo zasadnutí Snemu SAV

formát: pdf | dátum konania: 2018-12-18

formát: pdf | dátum konania: 2018-10-15

formát: pdf | dátum konania: 2018-09-26

formát: pdf | dátum konania: 2018-06-25

formát: pdf | dátum konania: 2018-04-25

formát: pdf | dátum konania: 2018-04-25

formát: pdf | dátum konania: 2018-04-25

formát: pdf | dátum konania: 2018-04-24Zápisnice zo zasadnutí výboru Snemu SAV

formát: pdf | dátum konania: 2018-12-14

formát: pdf | dátum konania: 2018-11-13

formát: pdf | dátum konania: 2018-11-08

formát: pdf | dátum konania: 2018-10-12

formát: pdf | dátum konania: 2018-10-08

formát: pdf | dátum konania: 2018-09-14

formát: pdf | dátum konania: 2018-08-07

formát: pdf | dátum konania: 2018-07-30

formát: pdf | dátum konania: 2018-07-16

formát: pdf | dátum konania: 2018-07-11

formát: pdf | dátum konania: 2018-07-04

formát: pdf | dátum konania: 2018-06-28

formát: pdf | dátum konania: 2018-06-19

formát: pdf | dátum konania: 2018-05-15

formát: pdf | dátum konania: 2018-04-25

formát: pdf | dátum konania: 2018-04-17

formát: pdf | dátum konania: 2018-03-13

formát: pdf | dátum konania: 2018-02-06

formát: pdf | dátum konania: 2018-01-16Zápisnice zo zasadnutí komôr Snemu SAV