Zápisy zo zasadnutí – rok 2023

Zápisnice zo zasadnutí Snemu SAV

formát: pdf | dátum konania: 2023-04-27Zápisnice zo zasadnutí výboru Snemu SAV

formát: pdf | dátum konania: 2023-07-25

formát: pdf | dátum konania: 2023-07-03

formát: pdf | dátum konania: 2023-06-13

formát: pdf | dátum konania: 2023-05-30

formát: pdf | dátum konania: 2023-04-18

formát: pdf | dátum konania: 2023-03-21

formát: pdf | dátum konania: 2023-03-13

formát: pdf | dátum konania: 2023-02-13

formát: pdf | dátum konania: 2023-01-23Zápisnice zo zasadnutí komôr Snemu SAV