Zápisy zo zasadnutí – rok 2019

Zápisnice zo zasadnutí Snemu SAV

formát: pdf | dátum konania: 2019-12-17

formát: pdf | dátum konania: 2019-10-08

formát: pdf | dátum konania: 2019-05-16

formát: pdf | dátum konania: 2019-02-12Zápisnice zo zasadnutí výboru Snemu SAV

formát: pdf | dátum konania: 2019-12-10

formát: pdf | dátum konania: 2019-11-12

formát: pdf | dátum konania: 2019-10-22

formát: pdf | dátum konania: 2019-09-30

formát: pdf | dátum konania: 2019-07-16

formát: pdf | dátum konania: 2019-06-11

formát: pdf | dátum konania: 2019-05-13

formát: pdf | dátum konania: 2019-04-16

formát: pdf | dátum konania: 2019-03-19

formát: pdf | dátum konania: 2019-03-05

formát: pdf | dátum konania: 2019-02-05

formát: pdf | dátum konania: 2019-01-15Zápisnice zo zasadnutí komôr Snemu SAV

formát: pdf | dátum konania: 2019-12-02

formát: pdf | dátum konania: 2019-11-27

formát: pdf | dátum konania: 2019-09-27