Zápisy zo zasadnutí – rok 2022

Zápisnice zo zasadnutí Snemu SAV

formát: pdf | dátum konania: 2022-12-20

formát: pdf | dátum konania: 2022-11-24

formát: pdf | dátum konania: 2022-09-27

formát: pdf | dátum konania: 2022-05-24Zápisnice zo zasadnutí výboru Snemu SAV

formát: pdf | dátum konania: 2022-12-13

formát: pdf | dátum konania: 2022-11-21

formát: pdf | dátum konania: 2022-10-20

formát: pdf | dátum konania: 2022-09-22

formát: pdf | dátum konania: 2022-08-16

formát: pdf | dátum konania: 2022-06-22

formát: pdf | dátum konania: 2022-05-17

formát: pdf | dátum konania: 2022-04-12

formát: pdf | dátum konania: 2022-03-15

formát: pdf | dátum konania: 2022-02-15

formát: pdf | dátum konania: 2022-01-18Zápisnice zo zasadnutí komôr Snemu SAV