Zápisy zo zasadnutí – rok 2020

Zápisnice zo zasadnutí Snemu SAV

formát: pdf | dátum konania: 2020-12-15

formát: pdf | dátum konania: 2020-11-24

formát: pdf | dátum konania: 2020-09-24

formát: pdf | dátum konania: 2020-04-28

formát: pdf | dátum konania: 2020-01-23Zápisnice zo zasadnutí výboru Snemu SAV

formát: pdf | dátum konania: 2020-12-14

formát: pdf | dátum konania: 2020-12-11

formát: pdf | dátum konania: 2020-12-09

formát: pdf | dátum konania: 2020-11-13

formát: pdf | dátum konania: 2020-10-13

formát: pdf | dátum konania: 2020-10-02

formát: pdf | dátum konania: 2020-09-16

formát: pdf | dátum konania: 2020-08-11

formát: pdf | dátum konania: 2020-06-24

formát: pdf | dátum konania: 2020-05-19

formát: pdf | dátum konania: 2020-04-21

formát: pdf | dátum konania: 2020-04-06

formát: pdf | dátum konania: 2020-02-14

formát: pdf | dátum konania: 2020-01-21Zápisnice zo zasadnutí komôr Snemu SAV

formát: pdf | dátum konania: 2020-09-07

formát: pdf | dátum konania: 2020-08-11