Zápisy zo zasadnutí – rok 2021

Zápisnice zo zasadnutí Snemu SAV

formát: pdf | dátum konania: 2021-12-07

formát: pdf | dátum konania: 2021-11-09

formát: pdf | dátum konania: 2021-10-07

formát: pdf | dátum konania: 2021-06-24

formát: pdf | dátum konania: 2021-05-25

formát: pdf | dátum konania: 2021-04-20

formát: pdf | dátum konania: 2021-04-20

formát: pdf | dátum konania: 2021-03-22

formát: pdf | dátum konania: 2021-03-18

formát: pdf | dátum konania: 2021-01-19Zápisnice zo zasadnutí výboru Snemu SAV

formát: pdf | dátum konania: 2021-12-16

formát: pdf | dátum konania: 2021-12-02

formát: pdf | dátum konania: 2021-11-18

formát: pdf | dátum konania: 2021-11-04

formát: pdf | dátum konania: 2021-10-15

formát: pdf | dátum konania: 2021-10-04

formát: pdf | dátum konania: 2021-08-10

formát: pdf | dátum konania: 2021-07-26

formát: pdf | dátum konania: 2021-07-19

formát: pdf | dátum konania: 2021-06-17

formát: pdf | dátum konania: 2021-05-28

formát: pdf | dátum konania: 2021-05-20

formát: pdf | dátum konania: 2021-05-06

formát: pdf | dátum konania: 2021-04-09

formát: pdf | dátum konania: 2021-03-12

formát: pdf | dátum konania: 2021-03-05

formát: pdf | dátum konania: 2021-03-04

formát: pdf | dátum konania: 2021-02-23

formát: pdf | dátum konania: 2021-02-22

formát: pdf | dátum konania: 2021-02-19

formát: pdf | dátum konania: 2021-02-16

formát: pdf | dátum konania: 2021-01-25

formát: pdf | dátum konania: 2021-01-15Zápisnice zo zasadnutí komôr Snemu SAV

formát: pdf | dátum konania: 2021-05-24

formát: pdf | dátum konania: 2021-03-16

formát: pdf | dátum konania: 2021-02-15

formát: pdf | dátum konania: 2021-01-29

formát: pdf | dátum konania: 2021-01-26

formát: pdf | dátum konania: 2020-01-25